Zorginstellingen

Removas verzorgt het complete proces van asbestverwijdering voor zorginstellingen in heel Nederland. Een efficiënte aanpak gaat wat ons betreft hand in hand met de veiligheid, gezondheid en comfort van uw cliënten en uw personeel. Hen centraal stellen, betekent immers ook zo kort en beperkt mogelijk hinder en ongemak. 

Ons uitganspunt is om tijdens onze werkzaamheden de zorg voor uw cliënten en patiënten gewoon door te laten gaan. Dat betekent ook het voorkomen geluids- en trillingsoverlast.  We informeren vooraf uw personeel en cliënten volgens een door ons ontwikkeld protocol. Kostenefficiënt én cliëntgericht saneren is waar wij bij zorginstellingen voor staan. Onze aanpak ziet er als volgt uit.

“Tijdens de werkzaamheden kan de zorg voor uw cliënten en patiënten gewoon door gaan!”

Download hier het volledige stappenplan 'Cliëntgericht saneren in 7 stappen'

Download onze aanpak