Retail

Removas verzorgt het complete proces van asbestverwijdering voor retailers en groothandelaren in heel Nederland. Een efficiënte aanpak gaat wat ons betreft hand in hand met de veiligheid en comfort van uw personeel en uw klanten. Hen centraal stellen, betekent immers ook zo kort en beperkt mogelijk hinder en ongemak. 

Ons uitganspunt is om tijdens onze werkzaamheden de verkoop in uw winkel gewoon door te laten gaan. We informeren vooraf uw personeel volgens een door ons ontwikkeld protocol. Tevens zorgen we voor een prettige visuele scheiding tussen werkzaamheden en winkelend publiek. Kostenefficiënt én klantgericht saneren is waar wij voor staan. Onze aanpak ziet er als volgt uit.

“Tijdens de werkzaamheden kan de verkoop gewoon door!”

Download hier het volledige stappenplan 'Klantgericht saneren in 7 stappen'

Download onze aanpak