Industrie en maritiem

Industrie
Removas verzorgt het complete proces van asbestverwijdering voor industriële sectoren in heel Nederland. De specialisten van Removas hebben ruime ervaring met het saneren van asbesthoudende toepassingen in de industrie. Het gaat dan veelal om pakkingen, koorden en isolatie in leiding tracés.

Bovendien is er veel kennis van werkzaamheden op, in of rondom grote ketelinstallaties bij fabrieken. In de praktijk levert het vaak procesverstoringen op wanneer er asbest gesaneerd moet worden. Wij hebben de kennis en ervaring om saneringen samen met de opdrachtgever te realiseren en efficiënt aan te pakken. Dat begint met een goed advies waarbij oplossingsgericht gedacht en gesaneerd moet worden. Met begrip voor de organisatie van de klant.

Vooraf worden met de opdrachtgever alle bedrijfsspecifieke risico’s en regelgeving besproken. Tijd is hierbij een belangrijke factor. Daarom zorgen we er voor dat er vaak buiten normale werktijden gesaneerd wordt. Ook een nauwe samenwerking met de ketelleverancier of processpecialist is een must om het gehele productieproces weer zo snel als mogelijk in gang te zetten.

Wij ondersteunen u met een inventarisatiebureau wat die dezelfde industriële gedachte heeft en de essentie van een vlotte maar veilige sanering snapt. Tevens informeren we en houden we contact met bevoegd gezag zoals milieudiensten. Nog tijdens de sanering wordt het vrijgavebureau ingeschakeld om geen tijd te verliezen. Uiteraard zorgen voor een correcte afvoer van de asbesthoudende afvalstoffen en leveren tegelijk met een evaluatie de werkzaamheden op aan de opdrachtgever.

Binnen de industriële sector ontkom je er vaak niet aan af te wijken van de traditionele voorgeschreven saneringsmethoden. Removas is in deze situaties altijd op zoek naar een snellere en vooral veiligere manier van saneren in dit soort omgevingen. Dit moet soms omdat er vaak risicovolle aspecten meetellen.

“De specialisten van Removas hebben ruime ervaring met het saneren van asbesthoudende toepassingen in de industrie.”

Maritiem
Removas verzorgt het complete proces van asbestverwijdering voor de maritieme sector in heel Nederland. De specialisten van Removas hebben ruime ervaring met het saneren van asbesthoudende toepassingen in deze sector. Het gaat dan veelal om isolatiedekens rondom uitlaatsystemen, spuitasbest en pakkingen die zijn te vinden op schepen en jachten.

Onze mensen hebben veel ervaring met het werken op schepen. Ze zijn gewend om hun werkzaamheden in krappe en niet altijd schone gebieden uit te voeren.

Removas werkt samen met het juiste inventarisatie- en vrijgavebureau op dit gebied. Dat is een must in de maritieme sector. Ook bestaat de mogelijk om tijdens het varen te saneren zodat er zo min mogelijk tijd wordt verloren. Wij verzorgen alle benodigde meldingen en vergunningen en zorgen na de sanering voor een opleveringsdocument met vrijgave en een stortbon van het vrijgekomen asbestafval.

Binnen de maritieme sector ontkom je  er vaak niet aan af te wijken van de traditionele voorgeschreven saneringsmethoden. Removas is in deze situaties altijd op zoek naar een snellere en vooral veiligere manier van saneren in dit soort omgevingen. Dit moet soms omdat er vaak risicovolle aspecten meetellen.