Asbestcalamiteit en brand

Een asbestcalamiteit komt altijd op een onverwacht moment: een brand, een storm of werkzaamheden waarbij asbest vrijkomt. In alle gevallen is direct ingrijpen noodzakelijk om een veilige (werk)omgeving te waarborgen. Dat betekent inzicht in het asbest, communicatie met de omgeving, maatregelen om verspreiding te voorkomen en de sanering uitvoeren.

Het vrijkomen van asbest vraagt om een andere aanpak dan het vrijkomen van andere schadelijke stoffen. Removas heeft ruime ervaring met de aanpak van een asbestcalamiteit: het omgaan met asbest is aan zeer specifieke wetgeving verbonden en deskundigheid met de materie is nodig om te onderzoeken, op te ruimen en te controleren. 

Download het volledige 'Stappenplan bij een asbestcalamiteit en brand'

Download onze aanpak